Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเสริมแก่ผู้สูงอายุ

     วันที่ 15 มกราคม 2563 นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมการอบรมฝึกทักษาะด้านอาชีพเริมแก่ผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายเข้าร่วมกว่า 40 คน ทุกคนจะได้รับความรู้ด้านการทำอาหารว่าง โดยมีวิทยากรผู้เชียวชาญมาฝึกสอน และมีเมนูอาหารที่ฝึกทำได้แก่ ขนมปอเปี๊ยะทอด แซนวิชใส้ทูน่า ขนมจีบ และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ทั้งหมดใช้เวลาเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม ทั้งนี้เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามรถ นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งผู้สูงอายุทุกคน กล่าวดีใจ ที่มีโครงการดีๆแบบ นี้ให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนุกสนานในการเรียนรู้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร