Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร ให้โอวาทนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “อุดรธานีเกมส์”

     วันที่ 16 มกราคม 2563 บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ตัวแทนจังหวัดพิจิตร ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” โดยมีนายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้

     การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 6 เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดพิจิตรและสนามกีฬา ภายนอกจังหวัดพิจิตร มีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมตัวแทนจังหวัดพิจิตร ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ เปตอง กรีฑา วอลเล่ย์บอลชายหาด คาราเต้โด เทควันโด แฮนบอลชายหาด(ชาย) เทเบิลเทนนิส ขี่ม้ามาราธอน และปันจักสีลัด จำนวนนักกีฬา 53 คน ผู้ควบคุมทีม 17 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22 - 30 มกราคม 2563

     โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวให้โอวาทว่า การเดินทางไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ มีความรัก ความสามัคคี ความมีวินัยเคารพในกติการู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ มีพลังกาย พลังใจ เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ และช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับจังหวัดพิจิตรต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร