Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

     วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร