Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     วันที่ 17 มกราคม 2563 หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหารและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช ประจำปี 2563

     วันพ่อขุนราคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พ่อขุนรามคำแหง มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งวันนี้นับเป็นวันทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนื่องจากวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่นับเป็นประดิษฐกรรมที่สำคัญ คือ พระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ เมื่อปี พ.ศ. 1826 รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อีกนานับปราการต่ออาณาประชาราษฎร์ ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร