01/20 2563

ผวจ.พิจิตร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     วันที่ 17 มกราคม 2563 หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหารและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช ประจำปี 2563

     วันพ่อขุนราคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พ่อขุนรามคำแหง มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งวันนี้นับเป็นวันทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนื่องจากวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่นับเป็นประดิษฐกรรมที่สำคัญ คือ พระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ เมื่อปี พ.ศ. 1826 รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อีกนานับปราการต่ออาณาประชาราษฎร์ ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร