Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ชาวพิจิตร ร่วมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ ๑๕ นาที อาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

     วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระราชสิทธิเวที ดร.เจ้าคณะจังหวัด ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ พระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

     เนื่องโอกาสอันเป็นมงคลในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม ซึ่งชนชาวไทยให้เคารพและยึดถือข้ออรรถ ข้อธรรมที่ท่านได้สั่งสมมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน จึงสมควรเทิดทูนพระคุณขององค์ท่าน และร่วมเฉลิมฉลองได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เพื่อเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีให้ชาวโลกได้รับรู้ เพื่อประกาศถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นคติตัวอย่างอันดีแก่มนุษย์โลก อันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ โดยเฉพาะเรื่อง การเจริญสมาธิภาวนา

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร