Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผลเสี่ยงทายดวงเมืองพิจิตร ในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ภาคเกษตรกรรมจะให้ผลผลิตสมบูรณ์เต็มที่ สินค้าพื้นเมืองจะได้รับความนิยมจากต่างแดน

     เช้าตรู่วันที่ 21 มกราคม 2563 นายนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดพิจิตร พร้อมภาคส่วนราชการและประชาชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบูชาหลวงพ่อเพชร พระมหาธีราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พิธีเสี่ยงทายดวงเมืองพิจิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยพระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยประธานสงฆ์ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จุดธูปเทียนบูชา หลวงพ่อเพช และพระมหาธีราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง บัณฑิตพราหมณ์ ทำพิธีบวงสรวง ประกาศโองการบูชาหลวงพ่อเพชร

     จากนั้นได้ประกอบพิธีเสี่ยงทายดวงเมืองพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เสียงทายด้วยการหยิบไม้เซียมซีหน้าองค์หลวงพ่อเพชร ซึ่งในไม้เซียมซีจะมีหมายเลขติดอยู่ จากนั้นได้ส่งต่อให้บัณฑิตพราหมณ์ อ่านคำทำนายตามหมายเลข โดยผู้ว่าฯพิจิตรหยิบไม้เซียมซีได้หมายเลข 2 มีคำทำนายดังนี้ คำทำนายดวงเมืองพิจิตร ทิศอาคเนย์ พลเมืองพิจิตรจะยึดมั่นในหลักธรรม มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคี ภาคเกษตรกรรมจะให้ผลผลิตสมบูรณ์เต็มที่ การท่องเที่ยวจะมีความรุ่งเรืองกว่าทุกปีที่ผ่านมา กิจการค้าขายกับต่างเมืองจะมีความคล่องตัว สินค้าพื้นเมืองจะได้รับความนิยมจากต่างแดน ผู้คนต่างถิ่นจังหวัดเยือนเมืองพิจิตรมากขึ้น อาชญากรรมจะลดน้อยลง ภัยพิบัตินานาจะไม่เกิดขึ้นในเมืองพิจิตร ประชาชนจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั่วทุกถิ่น จะมีความสมัครสมานสามัคคี

     สำหรับงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโถชเมืองพิจิตร จัดขึ้นในระหว่าง 21 - 31 มกราคม 2563 ไฮไลท์อยู่ที่พิธีไหลเรือไฟประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร ซึ่งจะทำการไหลเรือไฟใน วันที่ 22,25,28,31 มกราคม นอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเวลาการแสดงกลางน้ำ ของนักร้องชื่อดังมากมาย รวมทั้งมีการออกบูธ ของหน่วยงานต่างๆ การจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า OTOP และของกินของใช้หลากหลายชนิด ขอเชิญชวนประชาชนทั้งใน และต่างจังหวัด ร่วมสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร ชมความอลังการไหลเรือไฟได้ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 21 - 31 มกราคม 2563 นี้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร