Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมแจกหน้ากากอนามัย จังหวัดพิจิตร ยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019.

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานกิจกรรม โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม "รวมพลัง ท้าใจ ก้าวไกลโรค"เพื่อเป็นการให้ความรู้ กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ ประเทศจีน มีรายงานจำนวนผู้ป่วย เป็นครั้งแรก จำนวน 27 ราย มีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกจำนวนทั้งสิ้น 40,553 ราย เสียชีวิต 909 รายพบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจาย 31 เมือง จำนวน 40,171 ราย เสียชีวิต 907 ราย สถานการณ์ประเทศไทย ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 32 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 689 รายไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต สำหรับจังหวัดพิจิตร ยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนา และระดมความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “รวมพลัง ท้าใจ ก้าวไกลโรค” เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในโรงพยาบาลพิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ศูนย์สุขภาพชุมชน ตลาดสดเทศบาล2 ตลาดนัดคลองถม

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เดินรณรงค์การป้องกันและดูแลสุขภาพจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา โดยแจกหน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำถึงวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง อยากให้คนไทยตื่นตัวรณรงค์การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายให้แข็งแรง ก็จะปลอดภัยปราศจากโรคด้วยต้นเหตุของไวรัสชนิดนี้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร