Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดพิจิตร

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม)

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร