Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ชาววังทรายพูน จ.พิจิตร เปิดลานหน้าอำเภอ จัดงาน “วันแตงโม โชว์กรงนก” ครั้งที่ 29 เพิ่มช่องทางจำหน่ายแตงโมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทุกภาคส่วนร่วมจัดงานวันแตงโม โชว์กรงนก ครั้งที่ 29 เพื่อส่งเสริมเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแตงโมให้กับเกษตรกร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งหลังเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว เกษตรกรจะหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งพืชที่ปลูกมากที่สุดคือแตงโม เพราะใช้น้ำและต้นทุนการผลิตน้อย พันธุ์ที่นิยมปลูกในพื้นที่ คือแตงโมพันธุ์กินรี 188 และพันธุ์ซอนย่า เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่าย ได้ผลผลิตดี และเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้กับอำเภอวังทรายพูน 50 ล้านบาท

     ในส่วนของพื้นที่ปลูกแตงโมอำเภอวังทรายพูน ปลูกในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปล้อง ตำบลหนองพระ และตำบลวังทรายพูน มีพื้นทั้งหมด จำนวน 2,557 ไร่ มีเกษตรกร 274 ราย

     กิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย การเปิดร้านจำหน่ายแตงโมจากเกษตรกรในราคาต้นทุนกิโลกรัมละ 12 บาท การประกวดความหวานของแตงโมแต่ละสายพันธุ์ การจำหน่ายกรงนกที่เป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้าน การแข่งขันกินแตงโม ที่สู้กันไม่ถอยท่ามกลางกองเชียร์ที่มาร่วมเชียร์ทีมของตนเอง เช่นเดียวกับและไฮไลท์ของงาน การแข่งขันส้มตำลีลา จากตำบลต่างๆ ที่ออกลีลาท่าทางเรียกคะแนนจากคณะกรรมการอย่างสนุกสนาน และนอกจากนี้ ในคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ จะมีการประกวดธิดาแตงโม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมงานชมความสวยงามได้ ณ ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน

     สำหรับงาน "วันแตงโม โชว์กรงนก" มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เน้นการบูรณาการทางภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าภาคเกษตรของอำเภอวังทรายพูน โดยเฉพาะ แตงโม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม และของดีอำเภอวังทรายพูน ให้สาธารณะชนได้รับรู้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 3 วัน 2 คืน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร