Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ พิจิตร ใช้ Social Distance ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการประชุม

     นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนที่ทำงานกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้จังหวัดต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด และเกิดความต่อเนื่องตามมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งในกลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ต้องเป็นแบบอย่างในการกินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อยครั้ง และใส่หน้ากากอนามัย

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สั่งการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน โดยเฉพาะหน้ากากผ้า เพราะสามารถถอดซัก ใช้ได้หลายครั้ง

     นอกจากนั้น ในการประชุมหารือข้อราชการ จัดให้มีการตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าห้องประชุม และนั่งเว้นระยะห่างระหว่างประชุม

     สำหรับจังหวัดพิจิตร จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร