Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานในพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนยิ่งชีพ

     วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องโถง  ศาลากลางจังหวัดพิจิตรชั้น 1 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  นายกองเอก สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร/ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับ ว่าที่ร้อยตรี นคร มิ่งมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร และนางสาวชนาธิป เศรษฐสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โดยมี นายกองเอกณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร /ปลัดจังหวัดพิจิตร  เป็นผู้กล่าวรายงาน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร