Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตรเผย พิจิตรยังไม่พบเชื้อ พร้อมเปิดยุทธการ “รักษ์เมืองพิจิตร ร่วมกันพิชิตโควิด-19” ระดมทุกภาคส่วนบิ๊กคลีนนิ่งล้างเมือง

     วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ เทศบาล และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดครั้งใหญ่ บิ๊กคลีนนิ่ง ในพื้นที่สาธารณะ 4 จุด ประกอบด้วย บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 สถานีรถไฟพิจิตร และวัดท่าหลวง พระอารามหลวง มีการเก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูล รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า 500 ชิ้น โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ซึ่งนอกจากบริเวณดังกล่าวแล้ว ยังมีการดำเนินการตามยุทธวิธีในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมกันทั้ง 936 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญ นอกจากจะเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะให้สะอาดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันยับยั้งการะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือพี่น้องประชาชนชาวพิจิตร ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด โดยเฉพาะในยามนี้ที่อัตราการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศมีตัวเลขผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

     ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รายงานสถานการณ์โรค COVID-19 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ของจังหวัดพิจิตร พบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศตามประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 139 ราย อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 51 ราย พ้นระยะเฝ้าระวัง 88 ราย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จำนวน 9 ราย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อ

     อย่างไรก็ตาม จังหวัดพิจิตร ยังคงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด ตามแคมเปญ #พิจิตรต้องชนะ คือ ล้างมือ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง 1 เมตร เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร