Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร พร้อมรองรับ พรก.ฉุกเฉิน ผู้ว่าฯย้ำยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยันถ้าพบจะแถลงด้วยตนเอง

     วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน โดยผู้ว่าฯได้สั่งการในที่ประชุมให้จังหวัดจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ทั้งในส่วนของจังหวัดและอำเภอ ที่ประกอบไปด้วยกำลังพลของ ปกครอง ทหาร ตำรวจ เพื่อเข้มงวดกับกรณีผู้ที่ไม่ยอมกักตัวครบ 14 วันในขณะที่มีคำสั่งให้เก็บตัว พร้อมตรวจตรา รักษาความสงบในยามค่ำคืน อีกทั้งจัดตั้งจุดตรวจร่วม 4 ฝ่ายได้แก่ ปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข ออกปฏิบัติงานทั้งระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อทำการรณรงค์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

    นอกจากนี้ผู้ว่าฯพิจิตรได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ประกอบด้วย / สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / การเพิ่มความถี่ในการตั้งด่านตรวจของตำรวจ /การออกตรวจราคาสินค้า โดยพาณิชย์จังหวัด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา

    สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันผู้ว่าฯพิจิตรยืนยัน จังหวัดพิจิตรยังไม่มีผู้ติดเชื้อ อย่าเชื่อข่าวลวง ข่าวปลอม ถ้ามีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นในพิจิตร ผู้ว่าจะแถลงข่าวด้วยตนเอง ขณะเดียวกันจังหวัดพิจิตรเร่งทำการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ ตามแคมเปญ # พิจิตรต้องชนะ โดยให้ชาวพิจิตรทำเป็นกิจวัตรประจำวันในการ ล้างมือ กินร้อน ช้อนส่วนตัว สวมหน้ากาก ห่าง 1 เมตร ทั้งอยู่ที่บ้านและออกนอกบ้าน ร่วมป้องกันการระบาดเชื้อโควิด-19

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร