Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก คัดกรอง ประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดพิจิตร

     หลังจากที่นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ มีคำสั่งให้จัดตั้งชุดตรวจร่วม ได้แก่ ปกครอง ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น และสาธารณสุข ออกปฏิบัติงานตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านหรือเข้ามายังจังหวัดพิจิตร ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด - 19

    และในค่ำคืนที่ผ่านมา หลายอำเภอของจังหวัดพิจิตร ได้ออกตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักที่ใช้สัญจรข้ามจังหวัด 6 จุด ได้แก่ สี่แยกสากเหล็ก เขาทราย วังงิ้ว บางมูลนาก โพธิ์ไทรงาม และปลวกสูง ซึ่งทั้ง 6 จุดนี้ ปฏิบัติงานเป็นด่านถาวรตลอด 24 ชม เพื่อทำการตรวจคัดกรอง ผู้ที่จะเข้ามาในพิจิตร โดยดูตั้งแต่ การใส่หน้ากาก ตรวจวัดไข้ และการล้างมือด้วยเจล และหากอยู่ในข่ายต้องสงสัยทางชุดตรวจจะแจ้งพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังต่อไป

    นอกจากนี้ ผู้ว่าฯพิจิตร ให้แต่ละอำเภอ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อรอรับแจ้งหรือ ออกตรวจในพื้นที่ ที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อ หรือเกิดปัญหาใน การทำงานเฝ้าระวังในหมู่บ้าน ตลอดจนการเข้มงวดกับกรณีผู้ที่ไม่ยอมกักตัวครบ 14 วันในขณะที่มีคำสั่งให้เก็บตัว และการรักษาความสงบเรียบร้อยในยามวิกาล

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร