Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็น ในการตั้งด่านชุมชนเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

     วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ บ้านวังปลากราย หมู่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร่วมกับ นายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ นายสุธนต์ เทียนเฮง ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทพิจิตรไบโอพาวเวอร์ จำกัด และพ่อค้าประชาชน มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สิ่งของจำเป็นในการตั้งด่านชุมชนเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 และได้มอบข้าวของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพจำเป็น ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่ได้สั่งให้ดำเนินการปิดหมู่บ้าน ไม่ให้เข้าออกโดยตั้งจุดสกัดเส้นทางที่จะเข้า-ออกหมู่บ้าน จำนวน 3 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 หรืออาจจะยืดระยะเวลาต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

จัดทำโดย

ทีมงาน ผวจ.

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร