Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ช่วง ผู้ว่าฯ พบประชาชน

     วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพิจิตร อ.วชิราบารมี จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ผู้ว่าฯ พบประชาชน โดยประเด็นในการการสนทนา ได้แก่

    1. ประเด็นเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ของประเทศไทยและจังหวัดพิจิตร

    2. ประเด็นเรื่อง กรณีสั่งปิดหมู่บ้านวังปลากราย ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร การตั้งด่านคัดกรอง

    3. ประเด็นเรื่อง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร ฉบับเพิ่มเติม

    4. ประเด็นเรื่อง สภาพอากาศจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

ทีมงาน ผวจ.

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร