Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรับมอบอ่างล้างมือจากวิทยาลัยชุมชนเพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 หน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการรับมอบอ่างล้างมือ จากวิทยาลัยชุมชน  จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้ในการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

ทีมงาน ผวจ.

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร