Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ผู้ว่าฯ พบประชาชน

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพิจิตร อ.วชิราบารมี จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ผู้ว่าฯ พบประชาชน โดยประเด็นในการการสนทนา ได้แก่

    1. ประเด็นเรื่อง ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    2. ประเด็นเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ของประเทศไทยและจังหวัดพิจิตร

    3. ประเด็นเรื่อง  "ตู้ปันสุขจังหวัดพิจิตร อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ หยิบแต่พอดี"

    4. ประเด็นเรื่อง พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดในบึงสีไฟ

    5. ประเด็นเรื่อง สภาพอากาศจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

ทีมงาน ผวจ.

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร