Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด ฟื้นฟูอนุรักษ์บึงสีไฟ สร้างความหลากหลายทางธรรมชาติ แต่ไม่ทิ้งมาตรการ Social Distancing

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่อุทยานบัว บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดในบึงสีไฟ จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในบึงสีไฟ ให้อุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

     สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ ประกอบด้วย พันธุ์ปลากินพืช ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 1,000,000 ตัว พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว พันธ์กบ จำนวน 20,000 ตัว และพันธุ์ปลาบึก จำนวน 200 ตัว

     บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน รวมถึงจัดระยะห่างระหว่างที่นั่ง และบริเวณจุดปล่อยพันธุ์ปลา ตามหลัก Social Distancing รวมถึงทำคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนร่วมงาน ทดแทนการใช้กระดาษและปากกา เพื่อลดการสัมผัสอุปกรณ์ดังกล่าวอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร