06/26 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อ่านสาร คำประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

     นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อ่านสาร ประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้มาตรการ "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้า ใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"

 

 

 

 

 

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร