06/29 2563

เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคเอกชน สนับสนุนเครื่องมือทางการเกษตรแก่ชาวสวนมะม่วงวังทับไทร สร้างกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคเอกชน ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลพืชผลทางการเกษตรแก่เกษตรกรชาวตำบลวังทับไทร แหล่งปลูกมะม่วงและส่งออกขนาดใหญ่ของจังหวัดพิจิตร พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนให้กับชาวสวนมะม่วง สร้างกำลังใจร่วมก้าวผ่านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร และนางสาวปิยฉัตร ไพชนม์นายอำเภอสากเหล็ก ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

     พร้อมกันนี้ผู้ว่าฯพิจิตร ได้กล่าวว่า ทางจังหวัดพิจิตรได้เตรียมผลักดันอำเภอสากเหล็กเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากอำเภอสากเหล็กเป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่มีเนื้อที่รวมกว่า 20,000 ไร่ โดยในแต่ละปีมีการส่งออกมะม่วงทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวตำบลวังทับไทรเป็นอย่างมาก โดยหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายจะทำการประชุมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อวางแผน เปิดสวนมะม่วงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงอีกหนึ่งช่องทาง

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร