06/30 2563

พิธีมอบชุดธารน้ำใจและเงินสงเคราะห์ให้แก่อำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 12 อำเภอ

      วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจและเงินสงเคราะห์ให้แก่อำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 12 อำเภอ เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เข้าร่วมพิธี

จัดทำโดย

ทีมงาน ผวจ.

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร