Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ยังไม่สรุป!! ปีนี้จัดงานแข่งขันเรือยาวหรือไม่ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร พิจารณาต่อไป

     วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พระเมธีธรรมประนาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

    ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตร กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกำหนดจัด ณ บริเวณแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์โควิด-19 กันอย่างหลากหลาย โดยมีทั้งที่ต้องการให้จัดงานต่อไป เนื่องจากเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดที่ชาวพิจิตรทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ขณะที่บางส่วนต้องการให้งดจัดงานในปีนี้ เนื่องจากการกำหนดระบบคัดกรอง ป้องกันโรคเป็นไปได้ยาก เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พิจารณาต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร