Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ประชาชนจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

      วันที่ 28 กรกฎาคม 256 ที่วัดยางคอยเกลือ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

     โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบริเวณลานวัด ถนน และพื้นที่สาธารณประโยชน์ของวัดยางคอยเกลือ พร้อมกันนี้ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ และปลูกต้นบุนนาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการตัดผมและบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี จากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร มาบริการให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร