Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ณ หมู่ที่ 2 บ้านลำชะล่า ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 หลัง ได้แก่บ้านของนางสาวสมบัติ ฟักสุวรรณ อายุ 55 ปี มีความพิการทางการเคลื่อนไหว และบ้านของนางสังวรณ์ รุ่งเรือง อายุ 85 ปี เป็นผู้สูงอายุ และยากไร้ ซึ่งการจัดสร้างดังกล่าว อำเภอเมืองพิจิตรได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา กาชาดจังหวัดพิจิตร รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ของวัดลำชะล่า ร่วมมือร่วมใจในการซ่อมแซมจัดสร้างจนสำเร็จ พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานราชการต่างๆได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนางสาวสมบัติ และนางสังวรณ์ สร้างความปลาบปลื้มให้กับทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

     จากนั้นในช่วงบ่ายคณะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี โดยร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ ดำนา รวมถึงแจกพันธุ์ไม้ให้กับผู้นำท้องที่ เพื่อนำไปปลูก สร้างความร่มรื่นให้แก่ชุมชน ต่อไป

     สำหรับกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร