08/03 2563

ผู้ว่าฯพิจิตร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เน้นย้ำทุกหน่วยปฏิบัติตัวตามหลัก New Normal ป้องกันโควิด-19

      วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประชุมกรมการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินของหน่วยงานต่างๆในช่วงเดือนที่ผ่านมา พร้อมวางนโยบายดำเนินงานในเดือนต่อไป

     โดยในที่ประชุม ผู้ว่าฯ พิจิตร ยังคงให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งแม้ขณะนี้จังหวัดพิจิตร ยังไม่มีผู้ติดเชื้อก็ตาม ทั้งนี้ได้กำชับไปยังทุกหน่วยงานให้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตัวตามหลัก ชีวิตวิถีใหม่ New Normal อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโควิด-19

     โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จำนวน 3 ราย และยังได้มอบพระสมเด็จ “เพชร เงิน ทอง” เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรให้กับนายอำเภอเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมกันนี้นางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร ได้จัดสรรเงินงบประมาณเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 5 ราย รายละ 2,000 บาท โดยมีนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร