Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติของจังหวัดพิจิตรประจำปีพุทธศักราช 2563

      วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติของจังหวัดพิจิตรประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมี ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี

จัดทำโดย

ทีมงาน ผวจ.

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร