Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่าง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ที่จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาภัยแล้งและราคาผลผลิตทางการเกษตร โดย สว. ยืนยันจะนำทุกปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไข

      วันที่ 11 กันยายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายทรงเดช เสมอคำ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา รวม 5 คน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ที่จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงเจริญ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดงเจริญ ทับคล้อ และบางมูลนาก เข้าร่วมกว่า 200 คน

      โดยวุฒิสมาชิก ได้แนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว และเปิดเวทีให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ ส่วนใหญ่ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ทั้งการทำแก้มลิง อ่างเก็บน้ำ ฝาย และทำฝนหลวง รวมถึงการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะข้าว ซึ่งกำลังจะออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564

      นายทรงเดช กล่าวว่า ปัญหาต่างๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน มีประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง สว. จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการกลั่นกรองกฎหมายให้สอดรับกับสภาพปัญหาของประชาชน และส่งต่อปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการต่อไป โดยยืนยันว่าจะไม่ทิ้งปัญหาของประชาชนแม้แต่เรื่องเดียว โดยสามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ชาวจังหวัดพิจิตรเสนอไปในวันนี้ได้ที่เว็บไซต์ของคณะอนุกรรมการด้านรวบรวมแยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน www.senate.go.th/view/173/หน้าหลัก/TH-TH/

      หลังจากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบปะหัวหน้าส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และได้ฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน โดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน หรือ โค้ชหรั่ง สมาชิกวุฒิสภา อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร