Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร พร้อมเชิญชวนชาวพุทธสร้างเครือข่าย “บวร” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ สืบทอดพุทธศาสนา สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

      วันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมงานบุญจำนวนมาก

      “ตักบาตรเทโวโรหณะ” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดสัตว์โลก ตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งพุทธกาล ทรงจำพรรษา และแสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อถึงวันออกพรรษา พระพุทธองค์เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กลับสู่โลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวเมืองจึงพร้อมใจรับเสด็จและตักบาตรทำบุญพระพุทธองค์

      วัดเขาทราย อ.ทับคล้อ มีทำเลคล้ายคลึงกับตำนานทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากวัดอยู่ติดกับเขา ชาวบ้านจึงรวมตัวจัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 350 รูป เดินลงมาจากยอดเขาที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ลงสู่ลานวัดเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน โดยสืบทอดมรดกวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าวยาวนานกว่า 60 ปี จัดขึ้นในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันทำบุญตักบาตร ซึ่งช้ากว่าตำนานทางพุทธศาสนา 1 วัน เนื่องจากต้องการให้ชาวบ้านใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

      ความโดดเด่นของงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเขาทราย อ.ทับคล้อ คือการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร แต่งองค์เป็นท้าวสักกเทวราช พร้อมทั้งข้าราชการ ประชาชน แต่งกายเป็นเทวดา นางฟ้า เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูป พร้อมพระสงฆ์ 350 รูป เคลื่อนขบวนจากยอดเขาสู่ลานด้านล่าง ความยาวขั้นบันได 333 ขั้น เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน พร้อมกันนี้นายอำเภอทับคล้อ ซึ่งสวมบทเป็นเจ้าเมืองสังกัสส์ ได้กล่าวขอพรจากท้าวสักกเทวราช เพื่อให้น้ำท่า พืชพรรณธัญญาหารสมบูรณ์ การค้าพาณิชย์รุ่งเรือง ประชาชนมีสุขกันถ้วนหน้า

      กิจกรรมในงาน มีชม ชิม ช๊อปผลิตภัณฑ์โอทอป และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และการแสดงสีเสียงอิงพุทธประวัติ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชน

      นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนชาวพุทธสร้างเครือข่าย “บวร” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยเฉพาะงานบุญใหญ่ ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา และสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร