10/06 2563

ผู้ว่าฯ พิจิตร กำชับทุกชุมชน ต้องมีแผนบริหารจัดการน้ำที่ดี ในโอกาส เดินสายมอบนโยบายแก่ หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ในพื้นที่อำเภอเมืองและตะพานหิน

      วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยในช่วงเช้ามอบนโยบายในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร และช่วยบ่ายที่อำเภอตะพานหิน

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมกำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชนจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเป็นของตนเอง เตรียมพร้อมในสถานการณ์ ภัยแล้ง และน้ำท่วม

      ส่วนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดพิจิตร ยังคงเป็นพื้นที่สีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป

      ขณะที่ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ได้เตรียมดอกกุหลาบสีแดงมามอบให้เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร