10/07 2563

ผวจ.พิจิตร รุดตรวจสอบน้ำเน่าเสียหน้าวัดบางคลาน สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร

      วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มจิตอาสา กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แม่น้ำพิจิตรสายเก่า บริเวณหน้าวัดบางคลาน อำเภอโพทะเล ซึ่งเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ทำให้ปลาตาย ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาขนในพื้นที่

      ในเบื้องต้น จังหวัดพิจิตร พร้อมกลุ่มจิตอาสา และกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร ได้ฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวก และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงสู่แม่น้ำพิจิตร จำนวน 1,200 ลิตร เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาสู่สภาพเดิม พร้อมทั้งเตรียมนำ EM BALL จำนวน 3,000 ลูก มาใช้ในการบำบัดน้ำเสียดังกล่าว

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มระดับน้ำให้แม่น้ำพิจิตร เพื่อให้ปริมาณน้ำเสียในแม่น้ำพิจิตรเจือจางลง เปิดเครื่องเติมอากาศ พร้อมทั้งเปิดประตูอาคารบังคับน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำ ช่วยเหลือราษฎรโดยเร็ว

      สำหรับแม่น้ำพิจิตร ทางจังหวัดได้ดำเนินการฟื้นฟู โดยมีแนวทางขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ และผันมวลน้ำจากแม่น้ำน่าน ให้ไหลลงสู่แม่น้ำพิจิตร เพื่อไปกักเก็บในแม่น้ำที่ไหลผ่านใน 4 อำเภอระยะทางกว่า100 กิโลเมตร ซึ่งการฟื้นฟูแม่น้ำแห่งนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่จะมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง เช่นเดียวกับฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก แม่น้ำพิจิตรจะเป็นเส้นทางระบายน้ำช่วยให้แม่น้ำน่านไม่เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ของพิจิตรอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร