Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯพิจิตร เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอตะพานหิน

      วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดพิจิตรและหน่วยงานต่างๆ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุไฟไหม้บ้าน ภายในซอยโกสินทร์ 200 ปี  เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

      โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วง 11.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม มีบ้านเรือนราษฎรถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย 4 ครัวเรือน ได้แก่ ของ นายบัญญัติ เรืองจินดา เสียหายทั้งหลัง มีผู้อาศัย 3 คน บ้านของนายปัญญา ฉายรังษี เสียหายทั้งหลัง มีผู้อาศัย 1 คน   และอีก 2 หลังคือ  บ้านของนางสาวปัทมา วงษ์สุวรรณ และบ้านายอำนาจ นาคทอง ได้รับความเสียหายบางส่วน

      ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมเหล่ากาชาดพิจิตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ พิจิตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจิตร ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสนับสนุนให้กับทั้ง 4 ครอบครัว พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดหาวัสดุในการ จัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร