10/19 2563

ผู้ว่าฯพิจิตร เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอตะพานหิน

      วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดพิจิตรและหน่วยงานต่างๆ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุไฟไหม้บ้าน ภายในซอยโกสินทร์ 200 ปี  เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

      โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วง 11.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม มีบ้านเรือนราษฎรถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย 4 ครัวเรือน ได้แก่ ของ นายบัญญัติ เรืองจินดา เสียหายทั้งหลัง มีผู้อาศัย 3 คน บ้านของนายปัญญา ฉายรังษี เสียหายทั้งหลัง มีผู้อาศัย 1 คน   และอีก 2 หลังคือ  บ้านของนางสาวปัทมา วงษ์สุวรรณ และบ้านายอำนาจ นาคทอง ได้รับความเสียหายบางส่วน

      ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมเหล่ากาชาดพิจิตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ พิจิตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจิตร ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสนับสนุนให้กับทั้ง 4 ครอบครัว พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดหาวัสดุในการ จัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร