Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมจิตอาสาและประกอบพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ช่วงเช้ามืดได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมพสกนิกรชาวพิจิตรร่วมพิธี ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล ภายในพระอุโบสถ จากนั้น พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เดินรับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและพสกนิกรชาวพิจิตรสวมเสื้อเหลืองร่วมตักบาตรอย่างเนืองแน่น

     ในช่วงสายได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมน้อมรำลึก ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำภาคส่วนราชการ และประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด เน้นบริเวณอัฒจรรย์ที่นั่งริมแม่น้ำพิจิตร ซึ่งเป็นต้นทางสำหรับการล่องเรือไปชมหิ่งห้อยยามค่ำ นำผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำ ปล่อยปลาลงสู่ลำคลองเพื่อปรับระบบนิเวศภายในลำคลอง พร้อมปลูกต้นพะยูง เพิ่มออกซิเจนในอากาศอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนจิตอาสาอำเภอโพธิ์ประทับช้างเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

     ในช่วงเย็น ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำพสกนิกรชาวพิจิตร ทุกหมู่เหล่า จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นร่วมชมวีดีทัศน์ “รำลึก ร 9 ” อย่างพร้อมเพรียงกัน

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย และตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนัก และตรากตรำพระวรกายมายาวนาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า พระเกียรติคุณขจรไกลยังได้รับการแซ่ซ้องจากชาวโลกอย่างลือลั่น ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆมากมาย เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ จนถือได้ว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร