Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

      วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ปีที่ 9 ครั้งที่ 84 พลังร่วมพัฒนา ปีที่ 1 ครั้งที่ 8 โดยมีปลัดจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟังสรุปผลเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  5 กลุ่ม (ด้านสุขภาพดี,ด้านเศรษฐกิจพอเพียง,ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน,ด้านผู้สูงอายุสำรอง และด้านพระพุทธศาสนา) ณ วัดบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีนายอำเภอวชิรบารมีกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร