Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ - นายกเหล่ากาชาดพิจิตร ขอบคุณสภากาชาดไทยและผู้มีจิตกุศล ร่วมโครงการรถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ รักษาดวงตาฟรี ให้พระสงฆ์ และแม่ชี

      วันที่ 7 มกราคม 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาลจากสภากาชาดไทย เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ตลอดจนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคและจัดตั้งโรงทานถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำให้ "โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

      สรุปจำนวนพระ แม่ชี และประชาชนมารับบริการต่างๆ อาทิ ลอกต้อเนื้อ 40 คนสลายต้อกระจก 94 คน รับแว่นสายตา รวมทั้งรักษาท่อน้ำตาอุดตัน รับยา รับแว่นสายตารวมทั้งสิ้น 412 คน  ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง  "โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ให้บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี นักบวชทุกศาสนา ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มกราคม 2564

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร