Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พ่อเมืองพิจิตร ยืนยัน ยังคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ แต่ต้องเพิ่มมาตรการป้องกันเข้มข้น โดยเฉพาะการคัดกรองคนเข้าพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่ม

      วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร โดยได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งยังอยู่ที่ 10 ราย จังหวัดพิจิตรยังเป็นพื้นที่สีเหลือง และสามารถติดตามควบคุมอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัด 149 ราย และสัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 74 รายได้ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม จะต้องเพิ่มมาตรการป้องกันโรคที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะการคัดกรองคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้น

      ส่วนผู้ที่อยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งรายที่ 3 และรายที่ 4 ที่ อ.บึงนาราง ที่โลตัส สาขาตะพานหิน ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 16.30 – 17.00 น. และผู้ติดเชื้อจาก จ.นครราชสีมา ที่ ร้าน MK สาขาห้างแฮปปี้พลาซ่า เวลา 13.00 – 14.30 น. และวัดท่าหลวง เวลา 14.30 – 15.00 น. มีข้อมูลรายยชื่อครบแล้วและถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำทั้งหมด แต่ก็จะมีการตรวจเชื้อ และกักตัวติดตามอาการ 14 วันตามมาตรการ

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร