Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร เสริมสร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย จัดโครงการ ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา 6
ผู้สูงอายุอำเภอบางมูลนาก ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 5
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” 5
สภากาชาด จ.พิจิตรลงพื้นที่มอบแว่นให้เด็กนักเรียนในชนบท 5
พิธีมอบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ 5
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมรับรองคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า “ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร” 11
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร 10
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบมงกุฎนางงามพิจิตร ประจำปี 2562 15
จังหวัดพิจิตร จัดการแสดงโขน เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 11
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 13