Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 15
จังหวัดพิจิตร เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพ พระราชวิจิตรโมลี หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ 20
การลงพื้นที่ติดตามตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 23
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจ 2 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพิจิตร เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนเพื่อกักเก็บน้ำได้ทันฤดูฝนนี้ 34
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถุงยังชีพ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบให้ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร 26
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรับมอบอ่างล้างมือจากวิทยาลัยชุมชนเพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 32
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ช่วง ผู้ว่าฯ พบประชาชน 41
ผู้ว่าพิจิตร รับมอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด จากบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เตรียมมอบต่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 59
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (พิจิตร) เห็นชอบปรับแผน การประชาสัมพันธ์ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 36
ผวจ.พิจิตร ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชวิจิตรโมลี (บุญมี ปริปุณฺโณ) 104