Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง 14
ผวจ.พิจิตร ขายแนวคิดกระตุ้นชุมชนหลังสถานีรถไฟ จัดระเบียบชุมชน เพื่อจัดทำถนนคนเดิน ดึงดูดนักท่องเที่ยวเที่ยวชมสถานีรถไฟพิจิตร ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศ 11
ผวจ.พิจิตร เสนอปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด พร้อมขอรัฐบาลผลักดันงบประมาณสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์มิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านดง ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร 16
จ.พิจิตร เชิญร่วมงาน ชิมกาแฟชาละวัน ชมตะวันตกดิน ดูนกผกผิน ณ บึงสีไฟ 26
จ.พิจิตร 1 ใน 15 จังหวัดเตรียมเข้ารับการประเมิน โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ 16
จ.พิจิตร ส่งเสริมเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์เป็น ORGANIC CITY เต็มรูปแบบ 15
จ.พิจิตร จัดมหกรรมการเงิน การลงทุน จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 12
ผวจ.พิจิตร เยี่ยมชมบึงหัวดงสามัคคี ชมด้วยความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 17
จ.พิจิตรจัดโครงการ โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ 13
ผวจ.พิจิตรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กหญิงยอดกตัญญูที่ อ.โพธิ์ประทับเป็นครั้งที่ 2 10