Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "สกายวอร์คชานชาละวัน" 130
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ (11กลุ่มจังหวัด) 81
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่พบปะ-มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการประจำอำเภอ 100
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงาน 67
จังหวัดพิจิตร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชนภายใต้การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย และส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน 67
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 61
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด 23
คอมพลีท !! มินิวอลเล่ย์บอลทีม รร.บ้านเขาพระ เหมาชนะเลิศทั้งทีมหญิงทีมชายเป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร เข้าแข่งขันระดับภาค 15
จ.พิจิตร จัดพิธีมอบปัญญาบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเนินสว่าง 16
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2" 29