Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าฯพิจิตร ฝากอาสาสมัครแรงงาน สอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดดังคำขวัญ “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด” 28
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 35
จังหวัดพิจิตรประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตร 31
ผู้ว่าพิจิตรนำเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางพิจิตรทำความสะอาดโดยรอบศาลากลาง 21
จังหวัดพิจิตร จัดพิธีเปิดการขับเคลื่อนชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดพิจิตร (Kickoff) 33
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบายหัวหน้าส่วนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 41
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน 21
สนช.พึ่งพอใจผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 33
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้ากฐินทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส 29
การปฏิบัติภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561 31