Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตรจัดงานสานพลังสตรี รวมพลังครอบครัว พัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว 24
ก้าวที่ 12 ชาว อ.วังทรายพูน ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการ ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร ยอดกว่า 400,000 บาท 23
จังหวัดพิจิตร ผุดโครงการ “สังคมเรา เราต้องดูแล” ขยายผลนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 25
จ.พิจิตร สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม โชว์ภูมิปัญญาเอกลักษณ์ทางอารยธรรม 10 ชาติพันธุ์ 31
รอง ผวจ.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจดูภูมิทัศน์บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ บึงสีไฟ 8
ชาวพิจิตร ร่วมใจคนละเล็กคนละน้อย บริจาคเงินสมทบโครงการ ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร 8
ผวจ.พิจิตรนำประชาชนตักบาตรรับอรุณ บริเวณกำแพงแห่งความภักดี สืบสานประเพณีวิถีไทย 9
จังหวัดพิจิตร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 9
จังหวัดพิจิตรจัดประชุมเตรียมงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อยรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรประจำปี ๒๕๖๑ 24
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 16