Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมฝึกการแสดงความเคารพ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร 10
จ.พิจิตร แถลงข่าวเปิดตัวพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ เตรียมพร้อมเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการ 1 กันยายนนี้ 8
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการจัดตลาดนัดในบริเวณศาลากลาง 26
ศาลจังหวัดพิจิตร จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 9
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 14
จ.พิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 19
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 11
จ.พิจิตร เปิดนิทรรศการผลงานนักเรียนในโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด 11
จ.พิจิตร จัดพิธีบวชต้นตะเคียนอายุกว่า 300 ปี พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวย้อนยุคงานวัด 15
จังหวัดพิจิตรจัดงานเดิน-วิ่ง-ปั่น วังทราย 2018 รายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ยาให้กับโรงพยาบาลวังทรายพูน 12