Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร 13
ผวจ.พิจิตร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่9 11
จังหวัดพิจิตร ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลกินเจ 10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางมูลนากและอำเภอสามง่าม 5
รองผวจ.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พร้อมกำหนดวันซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 20 ตุลาคมนี้ 24
จ.พิจิตร จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3 15
ชาวเทศบาลเมืองพิจิตร พอใจความฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังของจังหวัด 15
ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 17
จังหวัดพิจิตร เป็น "จังหวัดสะอาด" รองอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ การดำเนินการบริหารจัดการขยะ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และ ททท. ทำ ทัน ที" 27
เหล่ากาชาดพิจิตร ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเรือท้องแบน บรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 20