Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีมอบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ 75
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมรับรองคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า “ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร” 42
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร 46
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบมงกุฎนางงามพิจิตร ประจำปี 2562 74
จังหวัดพิจิตร จัดการแสดงโขน เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 62
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 35
โครงการเยาวชนแห่งอนาคต กิจกรรม ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2562 28
ลงพื้นที่ ณ เขื่อนสิริกิติ์ เพื่อประเมินและเตรียมการจัดทำแผนในแก้ไขปัญหาการใช้น้ำ 22
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ตามโครงการ"ผู้ว่าฯพาปั่น" 44
โครงการเยาวชนแห่งอนาคต กิจกรรม ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2562 รุ่นที่ 7 61