Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร เปิดป้ายเปิดป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ 685
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 136
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจอาคารน้ำล้นประตูระบายน้ำคลองคันชำรุดเสียหาย ไม่พบประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 71
ผู้ว่าพิจิตร สานพลังสร้างมาตรการ เพื่อความปลอดภัยทางถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุอันก่อให้เกิดความสูญเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 88
ผวจ.พิจิตรกล่าวอำลา ก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 134
เปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น วังทราย ครั้งที่ 2 105
ผู้สูงวัยจังหวัดพิจิตร ร่วมทำกิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ตามแนวคิด สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ เข้าใจ เข้าถึงพึ่งได้ 81
ผวจ.พิจิตร ฝากให้หน่วยงานราชการช่วยกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 58
รายการ อสมท. เพื่อชุมชนช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" 40
ผู้ว่าพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ ปั่นปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ ในอำเภอบางมูลนาก 48