Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจิตร นำเยาวชนจัดโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้วยการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 51
จ.พิจิตร จัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 49
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 49
จ.พิจิตร เร่งพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพ รองรับสังคมไทยแลนด์ 4.0 58
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน 169
การปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ 66
สรจ.พิจิตร จัดประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 80
พิจิตรจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 63
ทีมรุกขกร กรมป่าไม้ เร่งฟื้นฟูต้นตะเคียนทองยักษ์อายุกว่า 300 ปี ที่หักโค่นหน้าวัดโพธิ์ประทับช้าง 82
ชายชราสุดดีใจก้มกราบขอบคุณหลังได้รับสมุดประจำตัวให้ทำกินในชุมชน 44