Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร โครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ผู้ว่าฯพิจิตร นำบริการจากส่วนราชการสู่ประชาชน 37
เกษตรพิจิตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำขบวนปั่นจักรยานออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” 43
สหกรณ์การเกษตรพิจิตร MOU ระหว่าง เกษตรกร ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนผลผลิตการเกษตร 38
จ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 คัดเลือกถนนเสี่ยงให้เป็นชุมชนปลอดภัย 27
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และตระหนักปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย 31
จังหวัดพิจิตรสร้างแกนนำเยาวชนทักษะและภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่นและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 16
จังหวัดพิจิตร ขยายเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย 27
ผู้ว่าฯพิจิตร ชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด พร้อมแนะนำไปปฏิบัติใช้จริงในโรงเรียน 27
บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.พิจิตร จัดโครงการเด็กเยาวชนพิจิตรวัยใส ใส่ใจป้องกันเอดส์ 28