Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผวจ.พิจิตร จัดโครงการขับขี่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์นำร่องที่อำเภอวังทรายพูน 405
จังหวัดพิจิตรรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 257
ผวจ.พิจิตร นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอตะพานหิน เข้าวัดร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 433
องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อบต.ป่ามะคาบ จ.พิจิตร 363
พสกนิกรชาวพิจิตร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อครั้งเสด็จมาเปิดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงสีไฟ 304
จังหวัดพิจิตร ได้นำประชาชนถวายสัตย์ปฎิญาณตนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 268
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก 381
ผวจ. พิจิตรนำพุทธศาสนิกชนถวายดอกบัวหลวงพ่อเพชร พระคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 301
รอง ผวจ.พิจิตร นำพุทธศานิกชนทำบุญตักบาตรวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา 299
จ.พิจิตร ปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 324