Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปปท.เขต 6 จัดอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ.พิจิตร เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 204
จ.พิจิตร มอบปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรแก่เกษตรกร สู้ภัยแล้ง 151
ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 184
จังหวัดพิจิตร จัดงานกินข้าวอินทรีย์ ชมประเพณีชนเผ่า 301
คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดพิจิตร สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 251
ชมรมคนรักในหลวง จ.พิจิตร ยื่นหนังสือร้องเรียนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 181
จังหวัดพิจิตรแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับสถานการณ์ สภาวะอากาศหนาวเย็น 195
จังหวัดพิจิตรซ้อมใหญ่ “ปั่นเพื่อพ่อ” 660
จังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับคณะเยี่ยมเยือนจากสมาคมผู้สื่อข่าวเวียดนาม เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีผ่านสถานที่ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ที่พิจิตร 152
รพ.พิจิตร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์วันเบาหวานโลกและวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 279