Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประธาน กกต. เดินทางเพื่อมอบนโยบายผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำ จ.พิจิตร 115
จ.พิจิตรจัดโครงการ ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 83
องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้าให้เป็นแก้มลิงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 126
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำดื่มช่วยราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดพิจิตร 119
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 96
จ.พิจิตร จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 147
ผวจ.พิจิตร นำพสกนิกรประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร 108
พสกนิกรชาวพิจิตร ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom 135
จ.พิจิตร นำบริการจากภาครัฐสู่ประชาชนถึงพื้นที่ ใน อ.วังทรายพูน 141
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยแล้งกว่า 3 พันครัวเรือน พระราชทานน้ำดื่มและน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค - บริโภค 118