Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 183
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" 123
จังหวัดพิจิตร เปิดห้องศูนย์อาเซียนให้นักเรียนได้เยี่ยมชม 198
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานการปรพชุมสภากาแฟจังหวัดพิจิตร 352
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 162
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง 131
จังหวัดพิจิตร นำนโยบายประชารัฐพลิกฟื้นแม่น้ำพิจิตรเก่า เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชุมชนตลอดลำน้ำ 410
จังหวัดพิจิตร เตรียมจัดงานมาตุ้มโฮมไทดำ ประจำปี 2559 486
จังหวัดพิจิตร มอบปัจจัยการผลิตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 159
ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พจ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อปท. 183