Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร บูรณาการภาคส่วนด้านการเกษตรทุกหน่วยงาน หวังเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร แบบรอบด้านในทุกมิติ 251
จ.พิจิตร มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 207
จ.พิจิตร นำบริการจากภาครัฐสู่ประชาชนถึงพื้นที่ ใน อ.ดงเจริญ 198
กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณประจำพื้นที่ จ.พิจิตร จัดโครงการช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารรี 250
จ.พิจิตรจัดโครงการชาวพิจิตรอาสาพาเด็กอิ่มท้อง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 173
องคมนตรี มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดพิจิตร 167
จ.พิจิตรจัดประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 183
จ.พิจิตร จัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 166
กาชาดพิจิตร มอบชุดธารน้ำใจแก่นายอำเภอนำไปมอบต่อราษฎรที่ประสบวาตภัย 196
ชาวพิจิตร มอบเงินกว่าหนึ่งแสนบาท ผ่าน ผวจ.พิจิตร เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล 184