Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาเดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน 233
เปิดงานนมัสการหลวงพ่อขวัญ ประจำปี 2558 (108 ปี หลวงพ่อขวัญ) 763
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะเหล่ากาชาดพิจิตร เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนมาบกระเปา 666
จ.พิจิตร นำบริการสู่ประชาชนชาว อ.สามง่าม ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 608
การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 707
พุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 571
การรถไฟแห่งประเทศไทย สำรวจความคิดเห็นประชาชนในการก่อสร้างรถไฟรางคู่ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดพิจิตร 733
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือเด็กยอดกตัญญู วัย 13 ปี หาเลี้ยงทั้งครอบครัว 219
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ที่ จ.นครสวรรค์ 168
จังหวัดพิจิตร เปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิต บ้านทับเกวียนทอง 749