Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร จัดงานขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 1355
จังหวัดพิจิตร ประชุมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 754
จังหวัดพิจิตร กำหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ในวันที่ 21 – 31 มกราคม 2555 1583
จังหวัดพิจิตร มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำเร็จเป็นรุ่นแรก 968
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เดินทางเข้าดำรงตำแหน่งที่จังหวัดพิจิตร 2708
นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เดินทางเข้าดำรงตำแหน่งที่จังหวัดพิจิตร 1600
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมวางเครื่องราชสักการะพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ 802
พสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตรทำบุญตักบาตร พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาญ ในวันพ่อแห่งชาติ 961
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ และจังหวัดพิจิตรพบปะสื่อมวลชน 687
จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015 980