Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ชาวบ้านหนองโสน จ.พิจิตร ร่วมอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่นับร้อยปี งานบุญประเพณีพิธียกธงเลิกสงกรานต์ 269
พิจิตรรดน้าขอพรผู้สูงอายุรากลองยาวถวายพระเจ้าเสือ 216
ผวจ.พิจิตรพร้อมเหล่ากาชาดพิจิตรเข้าช่วยเหลือบ้านที่ถูกไฟไหม้ในอำเภอสามง่าม 130
รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร 183
เรือนจำพิจิตร ปล่อยผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมรพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 251
ชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมรดน้ำขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เนื่องในงานประเพณีวันสงกรานต์ 2558 484
จ.พิจิตร จัดงาน มาตุ้มโฮมไทดา เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่คู่กับพื้นที่ 226
สนง.โยธาธิการฯพิจิตร มอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 189
จังหวัดพิจิตร เปิดศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 246
จังหวัดพิจิตร จัดงานบวงสรวงพ่อปู่ บูชาเสาหลักเมือง และรดน้ำผู้สูงอายุ 999