Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร เดินหน้าเร่งเฝ้าระวังป้องกันและระงับยับยั้งการจุดไฟที่ก่อให้เกิดมลภาวะ 216
จังหวัดพิจิตร เตรียมปรับภูมิทัศน์คลองบางไผ่ หวังผลักดันเป็นตลาดน้ำสร้างเขตเศรษฐกิจในชุมชน 329
จังหวัดพิจิตร มอบผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับประชาชน 220
จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันไตโลก เพื่อชาวพิจิตรมีความรู้ในการป้องกันโรคไตเรื้อรัง 216
จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่สตรีพิจิตร ในวันสตรีสากล 306
นักธุรกิจลูกหลานชาวพิจิตร ร่วมบริจาคเงิน 33 ล้านบาท สมทบการก่อสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 565
ประธานการประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 220
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อยเพื่อความภาคภูมิใจแก่บัณฑิต และผู้ปกครอง 243
จังหวัดพิจิตรผนึกกำลัง กวาดล้างยุงลาย ขจัด 3 โรค 200
ชาว อ.ตะพานหิน นับ 500 คน ร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 190