Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร มอบนโยบายการทำงาน แก่ฝ่ายปกครองและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังทรายพูน ณ หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 232
จังหวัดพิจิตรออกมอบนโยบายการทำงาน แก่ฝ่ายปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสากเหล็ก 198
ผวจ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่ สนง.ปภ.พิจิตร 239
ผวจ.พิจิตร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายน้าเอ่อท่วมไร่นาชาวอำเภอบึงนาราง 191
จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่พบปะ ฝ่ายปกครองและหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบึงนาราง 175
จ.พิจิตร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สัญจรยังอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 181
ผวจ.พิจิตร เดินทางมอบนโยบายแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสร้างประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 238
ผู้ว่าฯ พิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมตลาดโบราณอาคารไม้ 100 ปี ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 272
จังหวัดพิจิตรประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Video Conference 257
ชาวพิจิตร ต้อนรับ ผวจ.หญิงคนแรก 807