Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตรแถลงข่าวการจัดกิจกรรมBIKE FOR MOM ปั่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 276
ชาวพิจิตร ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 283
ชาวพิจิตร ร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 269
จ.พิจิตร นำบริการจากภาครัฐสู่ประชาชนถึงพื้นที่ ใน อ.โพทะเล 155
เจ้าคณะภาค 7 ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.พิจิตร 400
จังหวัดพิจิตรจัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดพิจิตร” 226
จังหวัดพิจิตรร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) 216
หอการค้า จ.พิจิตร จัดงานหอการค้า พาณิชย์และเกษตรแฟร์ นำสินค้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพ นำไข่ไก่ 1 แสนฟองมาจำหน่ายในราคาฟองละ 1 บาท 389
จ.พิจิตร จัดโครงการเพิ่มรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงประสบภัยแล้ง 281
สนง.พัฒนาชุมชนพิจิตร จัดเวทีนาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน 402