Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและชาวพิจิตร ร่วมติดตามผลการขุดเจาะ บ่อบาดาลที่บึงสีไฟ 358
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ย้ำทุกส่วนราชการช่วยหางานให้ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในระยะนี้ 207
การประชุมเกษตรและสหกรณ์ 137
การประชุมนายอำเภอและหัวหน้าหน่วยสังกัดกระทรวงมหาดไทย 207
จังหวัดพิจิตร นำแนวทางประชารัฐเสริมเครือข่ายภาคประชาชน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย 2559 204
ประชุม คกก.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 122
ประชาชนชาวพิจิตร พักผ่อนเที่ยวชมบึงสีไฟในวันหยุดหลังกระบวนการเติมน้ำในบึงเริ่มเห็นผล 260
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจจุดรับน้ำเข้าสู่บึงสีไฟชื่นชมชาวพิจิตรที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ไม่ดักสูบน้ำไปใช้ก่อน 203
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการค่ายพุทธบุตรพร้อมนำคนดีคืนสู่สังคม 290
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่จุดขยายผลการเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 229