Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ธกส.พิจิตร แถลงปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว 735
พัฒนาชุมชน จ. พิจิตร จัดสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นติดแอร์ 1096
จ.พิจิตร จัดอบรมค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 388
จ.พิจิตร ระดมตรวจค้นยาเสพติดในหอพักนักศึกษาช่วงบอลโลกอย่างต่อเนื่อง 756
มล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน แก่กาชาดภาค 9 และนักเรียนพิจิตร พิทยาคม 550
พัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ในโครงการศูนย์ขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร 380
จังหวัดพิจิตร ทุ่มงบประมาณกว่า 13 ล้าน จัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 3947
จ.พิจิตร แถลงข่าวผลการกวาดล้างอาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมาย 514
ตำรวจ จ.พิจิตร อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร 572
จ.พิจิตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 550