Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ และจังหวัดพิจิตรพบปะสื่อมวลชน 742
จังหวัดพิจิตร ออกตรวจกระเช้าของขวัญรับเทศกาลปีใหม่ 2556 1236
จังหวัดพิจิตร จัดงานขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 1414
จังหวัดพิจิตร ประชุมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 781
จังหวัดพิจิตร กำหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ในวันที่ 21 – 31 มกราคม 2555 1630
จังหวัดพิจิตร มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำเร็จเป็นรุ่นแรก 986
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เดินทางเข้าดำรงตำแหน่งที่จังหวัดพิจิตร 2817
นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เดินทางเข้าดำรงตำแหน่งที่จังหวัดพิจิตร 1675
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมวางเครื่องราชสักการะพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ 836
พสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตรทำบุญตักบาตร พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาญ ในวันพ่อแห่งชาติ 992