Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดโครงการคลองสวย น้ำใส คนพิจิตรมีความสุข เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 282
สนง.เกษตร จ.พิจิตร จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรประจาหมู่บ้านเพิ่มความสามารถด้านการเกษตร 279
สถานศึกษาอาชีวะพิจิตร เปิดศูนย์ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 260
ผวจ.พิจิตร พร้อมทหาร ตำรวจ พูดคุย ทำความตกลงกับประชาชนที่มีส่วนทาให้บึงสีไฟเกิดเพลิงไหม้ 276
ผวจ.พิจิตร นำพสกนิกรสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สัญจรยัง อ.วังทรายพูน เพื่อพสกนิกรในต่างอำเภอมีโอกาสได้ร่วมในพิธีมหามงคลนี้อย่างทั่วถึง 211
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้ผลิตสินค้า OTOP จัดงานมหกรรมสินค้า OTOP ไทย กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 618
กพสจ.พิจิตร จัดงานวันสตรีสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 293
จ.พิจิตร ปฏิบัติการดับเพลิงในบึงสีไฟหลังก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรอบ 231
พุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร เข้าวัดทาบุญตักบาตรวันมาฆบูชากันเนืองแน่นวัดท่าหลวง 218
จ.พิจิตรจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ OTOP 323