Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร เปิดห้องศูนย์อาเซียนให้นักเรียนได้เยี่ยมชม 251
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานการปรพชุมสภากาแฟจังหวัดพิจิตร 417
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 229
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง 168
จังหวัดพิจิตร นำนโยบายประชารัฐพลิกฟื้นแม่น้ำพิจิตรเก่า เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชุมชนตลอดลำน้ำ 507
จังหวัดพิจิตร เตรียมจัดงานมาตุ้มโฮมไทดำ ประจำปี 2559 610
จังหวัดพิจิตร มอบปัจจัยการผลิตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 233
ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พจ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อปท. 252
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พจ. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดหนองสะเดา 180
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม VDO Conference กับ รมว.พัฒนาสังคมฯ 176