Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร สืบสานวัฒนธรรมบวงสรวงแม่ย่านางเรือ เรียกขวัญชาวเรือ ส่งสัญญาณเปิดประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ 12
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 56
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” 49
โครงการห่วงใย... ใส่ใจผู้สูงอายุฯ 50
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ 38
จ.พิจิตร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 41
ผวจ.พิจิตร ขอความร่วมมือเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ย้ำประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 56
จ.พิจิตร พาครอบครัวยากไร้ร่วมโครงการ “สิงหาพาแม่เที่ยว” ส่งเสริมให้คู่แม่ลูกได้ใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 37
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร บรรยายพิเศษให้กับข้าราชการใหม่และย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำ 4 ยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัดพิจิตร 38
ผู้ว่าฯพิจิตรนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสนามการแข่งขันเรือยาว จ.พิจิตร 44