Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร 143
จังหวัดพิจิตร อัญเชิญขบวนคนโทน้ำอภิเษกเพื่อนำไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย 37
ผู้ว่าฯ พิจิตร นำพสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษก 20
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง 16
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิจิตร แถลงจุดยืนของ กองทัพภาคที่ 3 28
พสกนิกรพิจิตรทุกหมู่เหล่านับพันคน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 12
ชาวพิจิตรรวมใจจัดพิธีวันที่ละลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 14
จังหวัดพิจิตร ข้าราชการและภาคเอกชนร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 12
จังหวัดพิจิตร ซักซ้อมพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นน้ำในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 20
จังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดพิจิตร 16