Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ศาสนทายาท 34
จังหวัดพิจิตรจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2561 16
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ดูโครงการทุ่งดอกดาวเรือง ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 18
จ.พิจิตรเข้ารับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 37
จ.พิจิตร มุ่งพัฒนาศักยภาพศูนย์เด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองมั่นใจฝากบุตรหลานไว้ในความดูแล 21
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาอาสาสมัครพระสงฆ์ส่งเสริมสุขภาวะ 17
ผวจ.พิจิตรตรวจพื้นที่รับการประเมินชมรม To Be Number one ก่อนเข้ารับการตรวจในวันพรุ่งนี้ 17
พิจิตรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day “พิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ำน่าน” 10
จ.พิจิตร ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 11
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ 15