Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดเทศกาลข้าวใหม่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง 20
ผวจ.พิจิตรนำประชาชนตักบาตรรับอรุณ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5
จ.พิจิตร จัดแถลงข่าวโครงการตลาดประชารัฐ พร้อม Kick Off 5 ธ.ค. นี้ 5
จังหวัดพิจิตร จัดแถลงข่าวชาละวันรันนิ่ง 2017 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลครั้งที่ 1 และ ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวันครั้งที่ 2 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ 4
จังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำจังหวัดพิจิตร 6
กฟภ.พิจิตร ร่วมกับภาคโทรคมนาคม จัดระเบียบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ระดมความคิด พัฒนาสถานประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 8
ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 34
จ.พิจิตรจัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ในเขตพื้นที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 31
จังหวัดพิจิตร ส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการด้านประมง เพิ่มช่องทาง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจ 40