Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตรจัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน MIS FOR SUSTAINABLE SAFETY เวทีถนนปลอดภัย 4.0 11
จ.พิจิตร บรรยากาศการต้อนรับทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ 21
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการขับเคลื่อนชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ (Kick Off) 16
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมออกรายการ อสมท เพื่อชุมชนช่วงผู้ว่าพบประชาชน 16
การปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561 31
จังหวัดพิจิตร จัดเวทีสัญจรผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 67 ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย 25
จังหวัดพิจิตรจัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” นำหน่วยงานให้บริการประชาชน 22
กาชาดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกรณีบ้านพักอาศัยทรุดตัว ไหลลงแม่น้ำ 29
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมงานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ 18